سفارش پشتیبانی

مــا بــرای کــســبـــ و کــار مــارکـــ هــا
و پــروژه هــای دیــجــیــتــال طــراحــی و
ســاخــتـــ
مــی کــنــیــم.

rawpixel-unsplash-07

خـدمـاتــ خـلـاقـانـه

خدمات خلاقانه بخش صنایع خلاق، بخشی از اقتصاد است که با ایجاد خلاقیت برای استخدام به سایر شرکت ها، ثروت را ایجاد می کند. خدمات خلاق نیز به معنی بخش در یک شرکت است که کار خلاق مانند نوشتن، طراحی و تولید است. اغلب بخش فرعی سازمان بازاریابی است.
rawpixel-unsplash-06

طـرح تـوسـعـه

یک برنامه توسعه حرفه ای، اهداف، مهارت لازم و شایستگی و اهداف مورد نیاز یک کارمند را برای حمایت از بهبود مستمر و توسعه حرفه ای، مورد نیاز می داند. یک برنامه توسعه حرفه ای توسط مدیر ایجاد می شود که با کارکنان در ارتباط است تا مهارت های لازم را شناسایی کند.
rawpixel-unsplash-05

بـازاریـابـی دیـجـیـتـال

بازاریابی دیجیتال بازاریابی محصولات یا خدمات با استفاده از فن آوری های دیجیتال، عمدتا در اینترنت، بلکه از جمله تلفن های همراه، تبلیغات صفحه نمایش و هر رسانه دیجیتال دیگر است. توسعه دهندگان بازاریابی دیجیتال از دهه 1990 و 2000s تغییر کرده است که مارک ها و کسب و کارها از تکنولوژی برای بازاریابی استفاده می کنند.

بـرای شـروع کـار بـا مـا آمـاده ایـد؟

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه